| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: از روی بعضی از اجزای بدن می توان به یکسری از ویژگی های شخصیتی افراد پی برد. به اعتقاد مردم ظاهر افراد فریب دهنده است اما تحقیقات علمی نشان داده است که می توانیم از روی ظاهر افراد به بسیاری از ویژگی های شخصیتی آن ها پی ببریم.
فرم بینی کسانی که بینی کشیده دارند در زندگی حرفه ای خود بسیار بلند همت و سختکوش هستند. آن ها کمال طلب هستند و زندگی حرفه ای خود را در اولویت قرار می دهند. کسانی که بینی کوتاه تری دارند بسیار حساس، صادق و وفادار هستند. آن ها بیشتر از هر چیزی به احساس شان ارزش می دهند و ترجیح می دهند زندگی شادی در کنار خانواده داشته باشند تا یک شغل موفق. کسانی بینی نوک تیز دارند می توانند پولشان را به خوبی مدیریت کنند و کسانی که شکاف بینی دارند افراد متعهدی هستند. کسانی که سوراخ بزرگ بینی دارند پول خرج کردن را بیشتر از پس انداز کردن دوست دارند و کسانی که سوراخ بینی کوچک دارند نسبت به روابط و خانواده تعهدی قوی دارند. فرم صورت تحقیقات نشان داده است کسانی که صورت کشیده دارند هوش بالایی دارند. اما کسانی که صورت باریک دارند نسبت به هوش ذهنی سطح هوش هیجانی آن ها بالاتر است. کسانی که صورت پهن دارند متعصب، بی احساس و افراد موفقی هستند. رنگ چشم محققان دریافته اند که شخصیت و ساختار چشم ها با لب قدامی مغز در ارتباط هستند که مسئول شکل گیری شخصیت ما هستند. کسانی که چشم های قهوه ای دارند مدیران موفق و شخصیت های باهوشی هستند و کسانی که چشم های قهوه ای تیره دارند درون گرا، مرموز و سری هستند. کسانی که چشم های آبی روشن دارند قدرت های درونی بالایی دارند و بسیار رقابتی هستند. اما کسانی که چشم های آبی تیره دارند قدرت های جسمی بالایی دارند و بسیار حساس هستند. در کل کسانی که چشم های تیره دارند افرادی درون گرا و مرموز هستند اما کسانی که چشم های روشن دارند برون گرا و اجتماعی هستند. فرم چشم ها کسانی که چشم های درشت دارند روشن فکر و باهوش هستند و رفتار صمیمی و دوستانه دارند. کسانی که چشم های کوچک و باز دارند کمال گرا و درون گرا هستند. کسانی که چشم های گود دارند مرموز، هوشیار و قوی هستند. کسانی که چشم های بادامی دارند افرادی رمانتیک و مهربان هستند. اما کسانی که چشم های نزدیک به هم دارند شخصیت هایی مقاوم و پایدار هستند. لب ها کسانی که لب های متوسط دارند در روابط مستقل هستند مهربانی را تحسین می کنند اما رمانتیک نیستند. کسانی که لب های بزرگ دارند به دیگران اهمیت می دهند و نیازهای دیگران را در اولویت قرار می دهند. کسانی که لب های پهن دارند بخشنده و برونگرا هستند و دوست دارند به کسانی که دوستشان دارند خدمت کنند. کسانی که لب های باریک دارند روحیه رقابتی دارند و تنها هستند. آن ها گاهی اوقات ترجیح می دهند تنها باشند تا این که با دیگران وقت بگذرانند. از طرفی دوست دارند کسانی که دوستشان دارند ویژگی های شخصیتی قوی آن ها را تشخیص بدهند. استخوان گونه استخوان گونه برجسته یکی از ویژگی هایی است که افراد را جذاب می کند. از طرفی کسانی که صورت پهن و استخوان گونه بزرگ دارند سطح تستسترون بالایی نیز دارند. به گفته محققان کسانی که استخوان گونه بزرگ و سطح تستسترون بالاتری دارند شخصیت خشونت آمیز دارند. تحقیقات نشان داده است هر چه استخوان گونه برجسته تر باشد به علت بالا بودن سطح تستسترون شخصیت محکم و قوی تری دارند. انگشت ها کسانی که انگشت حلقه آن ها بلندتر از انگشت اشاره است شخصیت های جذابی دارند و در زندگی شخصی و حرفه ای خود ریسک می کنند. کسانی که انگشت اشاره بلندتر از انگشت حلقه است از بدو تولد مدیر به دنیا آمده اند. اگر انگشت اشاره و انگشت حلقه یک اندازه باشند خیلی خوب می توانید ارتباط برقرار کنید و می دانید که چگونه تعادل را در زندگی برقرار کنید. دست ها اگر انگشت ها فاصله زیادی با هم داشته باشند یعنی تجربه و تحقیق در چیزهای جدید را دوست دارید. اما اگر انگشت ها فاصله با هم نداشته باشند یعنی شما شخصی محتاط و سازمان یافته هستید.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code