| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
با برگزاری مراسم معارفه؛
       کد خبر: 211425
نگاه ایران: علی درجانی مدیر کل دفتر بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج وزارت جهاد کشاورزی به سمت سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان منصوب شد.
پیش از این  علیرضا شعبان نژاد ریاست سازمان را برعهده داشت که دستور قضایی موجب شده بود که این پست را به صورت اجباری ترک کند. در مراسم معارفه مهندس عدیل سروی رئیس سازمان توسعه نوغان کشور نیز حضور داشت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code