| دوشنبه، 08 خرداد 1402
نگاه ایران: سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: با تشکیل کمیته نام، امکان انتخاب هر نامی برای فرزندان توسط والدین وجود ندارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، اظهار کرد: اگر والدین به سازمان ثبت احوال کشور مراجعه کنند و نام انتخابی آن ها برای فرزندشان در سامانه وجود نداشته باشد، نام به کمیته نام ارجاع داده می شود. وی افزود: پس از بررسی و تأیید معنی و محتوای نام مربوطه توسط کارشناسان ثبت احوال، اساتید ادبیات فارسی و عربی حاضر در کمیته مذکور، والدین می توانند نام فرزند خود را ثبت کنند. ابوترابی تصریح کرد: انتخاب نام های عجیب و نامتعارف برای فرزندان توسط والدین پذیرفتنی نیست. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: آرشیو، آسیب، اجباری، اخی، اردوخان، اشتر، اهریمن، باباقلی، بیابانی، ملخ، فضا، فراری، شفتالو، شربت، قطار، قطاری، قسمت، قربانی، کابوس، گشنه، گرگ آقا، بره، بشم، بهداشت، بوشفر، چاه، چراغ، چیتر، زنگی، سرباز، شوجر، علاقه، غم، غارت، فرار، فراموش، گوپال، گمان، لذت، لشکر، للو، ورندل، یتیم از اسامی نامتعارف برای پسران است که در ثبت احوال ثبت شده است. وی افزود: آشفته، آفت، اجبار، افسرده، باجی، بیزار، پنبه، تعارف، حلوا، خرما، خیار، شربتی، شقیقه، کفتر، نیمکت، قیمتی، همیشه، نوشابه، ییلاق، لوله، لیاقت، لبو، لباء، مشکی، مشکی جان، مغلوبه، مفتول، حاضر، حالتاج، حسرت، حضرت، حبصه، خارا، خابس، پارچه، پاکت، پنیر، پوپول، پولی، انقلاب، اوجق، آمریکا، آلمان، انگلیس، انه، آقابگم، ادامه و اذان بخشی از اسامی نامتعارف برای دختران است. گفتنی است؛ اغلب این اسامی پیش از سال 1370 توسط والدین برای فرزندان انتخاب شده است که به اصرار والدین مأموران ثبت احوال وادار به ثبت اسم شده بودند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code