| دوشنبه، 02 خرداد 1401
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور خبر داد؛
       کد خبر: 211084
نگاه ایران: معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تعداد 2187 رویداد ولادت در تاریخ 97/7/7 در سطح کشور و 352 رویداد در سطح شهر تهران رخ داده و به ثبت رسیده است. به گزارش فارس، معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تعداد 2187 رویداد ولادت در تاریخ 97/7/7 در سطح کشور و 352 رویداد در سطح شهر تهران رخ داده و به ثبت رسیده است. سیف الله ابوترابی در مورد تعداد کودکان متولدشده در تاریخ ۷ مهرماه گفت: تعداد ولادت رخ داده و ثبت شده در روز 97/7/7 به دلیل استقبال و تمایل خانواده ها در سطح کشور 2هزار و 187 رویداد و در سطح شهر تهران 352 رویداد ثبت شده است. وی افزود: با توجه به بازه زمانی مجاز پانزده روزه از زمان رخداد تولد جهت مراجعه والدین و ثبت ولادت ، این عدد نوسان خواهد داشت و به آن افزوده خواهد شد. ابوترابی همچنین تعداد ولادت رخ داده در روزهای مشابه این تاریخ و تمایل خانواده ها به تولد فرزندانشان در این تاریخ گفت: در روزهای 96/6/6 و 95/5/5 و88/8/8 به ترتیب 5هزار و680 و 6هزار و ۱۳ و 4هزار و 195 رویداد در سطح کشور متولد شده اند. معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: به طور کلی تعداد ولادت های ۶ ماهه ابتدایی امسال؛ ۷۰۶ هزار و ۷۸۸ نفر بوده است که از این تعداد ۳۶۴ هزار و ۳۹۷نوزاد پسر و ۳۴۲ هزار و ۳۹۱ نوزاد دختر متولد شده اند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code