| یکشنبه، 28 دی 1399
نگاه ایران:  نماینده فدراسیون جهانی والیبال از استادیوم ساحلی بندرانزلی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت میزبانی این شهرستان از تورجهانی تک ستاره قرار گرفت. نیکوس سوفیانوس ناظر فدراسیون جهانی والیبال بعد از ظهر امروز پس از جلسه با مدیران منطقه آزادبندر انزلی، به همراه امیر کاظمی رئیس کمیته والیبال ساحلی هیات والیبال استان گیلان از استادیوم والیبال ساحلی منطقه آزاد انزلی بازدید کرد. نیکوس سوفیانوس در حاشیه این بازدید گفت: شرایط زیر ساخت زمین والیبال ساحلی در منطقه آزاد مهیا بوده و بسیار خوب است که منطقه آزاد یک استادیوم تخصصی ورزش های ساحلی دارد. وی تصریح کرد: استادیوم ورزش های ساحلی منطقه آزاد انزلی می تواند به یک خانه والیبال ساحلی در شمال کشور تبدیل شود و و با توجه به حامی مالی خوبی همانند منطقه آزاد انزلی در این منطقه می توانیم سطح های بالاتری از تورجهانی را برگزار کنیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code