| یکشنبه، 01 خرداد 1401

نگاه ایران: رییس اتحادیه نانوایان رشت گفت: اگر همچنان به ثابت نگه داشتن قیمت نان اصرار شود، شاهد خواهیم بود که برخی از واحدهای نانوایی به دلیل به صرفه نبودن تولید نان رو به تعطیلی بروند.

عادل محمدی در گفت و گو با ایسنا، گفت: در شهرستان رشت بالغ بر هزار واحد نانوایی در حال فعالیت هستند که به مدت 4 سال اجازه افزایش قیمت نان را نداشتند.

وی افزود: با ثابت نگه داشتن قیمت نان در کنار افزایش قیمتهای حامل انرژی، دستمزد کارگران و... شاهد خواهیم بود که نانواها برای جبران هزینه های جانبی از کیفیت نان بکاهند.

رییس اتحادیه نانوایان رشت با اشاره به تصمیمات کشوری که برای افزایش قیمت ده درصدی نان گرفته شده است، خاطرنشان کرد: طبق اعتراضاتی که نانوایان شهر رشت داشتند، افزایش ده درصدی قیمت نان مشکل اقتصادی واحدهای نانوایی را حل نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه 4سال است که قیمت نان ثابت مانده است،نانوایان انتظار دارند که به ازاء هر سال ده درصد قیمت نان افزایش پیداکند و به همین منوال امسال انتظار دارند، شاهد افزایش 40درصدی قیمت نان باشیم.

محمدی گفت: اعتراضات نانوایان به معاون استاندار گیلان اعلام شده است و در جلسه تنظیم بازار بعدی در خصوص افزایش قیمت نان در رشت صحبت خواهد  شد.

وی افزود: اگر همچنان مسئولین اصرار به ثابت نگه داشتن قیمت نان داشته باشند، شاهد خواهیم بود که برخی از واحدهای نانوایی به دلیل به صرفه نبودن تولید نان رو به تعطیلی بروند.

محمدی تصریح کرد: در حال حاضر واحدهای نانوایی که اجاره ای هستند به سختی هزینه های جانبی نانوایی خود را متحمل می شوند و برخی موارد مجبورند از اعضای خانواده، خود حتی بانوان خانه دار را به منظور حذف دستمزد کارگر در نانوایی ها بکار بگیرند.     
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code