سه مجموعه شعر با نام های «گاهان تنهایی»، «برای چکمه هایم گِل درست می کنم» و «زنی که دنبال وطنش می­گشت» توسط انتشارات دوات معاصر به چاپ رسید. گاهان تنهایی اثر ابراهیم کارگرنژاد منتشر شد گاهان تنهایی نخستین مجموعه شعر ابراهیم کارگرنژاد (الف، کندو) است که در سال ۱۳۹۷ توسط انتشارات دوات معاصر در ۱۲۶ صفحه به قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است. در پیشگفتار این کتاب آمده است: ابراهیم کارگر نژاد( الف_کندو) برای دوستانش جز مهربانی و همدلی هیچ تحفه ­ای در کشکول درویشی خود ندارد. کنار چیزی به نام زندگی برای همه ی ما او در گرمای اغلب طاقت سوز جزیره قشم همچون سوختباری شمالی می سوزد و می سازد. وی  مطالعه ی بی­وقفه دارد و نوشتنش مدام است، شعر پشت شعر،کوتاه اغلب؛ اگرچه کمتر به کوتاهی «چامک» اما آن قدر پشت کار دارد که مخاطب با گرفتن ردِ آفرینه های این چندساله به خوبی خواهد توانست رشد جهشی او در شعرهای خاصه دو سال اخیرش را به عینه ببیند. یک شعر از او را از نظر می گذرانید: کوتاه، آمدیم کو؟ تا آه از آه تا کوه کو؟ تیره هستیم از خاکستری که خاک انداز در هره ها سایه را لم داده اند. ما کی؟ بیدار می شویم وقتی خروس و خرس در هوشِ خرگوش به خواب رفته اند. مجموعه شعر «برای چکمه هایم گِل درست می کنم»  منتشر شد مجموعه شعر برای چکمه هایم گلِ درست می کنم اثر سامان ساردویی در سال ۱۳۹۷ در ۱۲۴ ص به قیمت ۱۲۰۰۰ تومان توسط انتشارات دوات معاصر منشتر شد. این نخستین مجموعه شعر از سامان ساردویی شاعر اهل شهرستان جیرفت است که اغلب شعرهای این مجموعه کوتاه بوده و شاعر با ذهن و زبانی ساده به بیان احساسات خود پرداخته است. بومی گرایی و مضامینی چون جنگ، عشق و … از ویژگی های بارز این مجموعه به شمار می رود. شعر از این مجموعه: بیابان به تشنه ها سراب می فروشد و بچه های بلوچ از میانِ کَپَرها به همراهِ کوزه ها، نخل ها، گزها به سمت مهربانیِ بیابان می دوند در میانِ کَپَرها فقر سبز شده است و سفره ها، بویِ ماسه تعارف می کنند و مردان بلوچ تفنگ های شان را دیگر به حمام پارچه و روغن نمی برند. زنی که دنبال وطنش می­گشت منتشر شد زنی که دنبال وطنش می گشت عنوان مجموعه شعری از آیدا جوادزاده شاعر گیلانی است که در سال ۱۳۹۷ در ۵۴ ص به قیمت ۷۰۰۰ تومان توسط انتشارات دوات معاصر منتشر شد. شایان ذکر است مجموعه ی اخیر دومین مجموعه شعر این شاعر به شمار می رود. شعرهای این مجموعه کوتاه بوده و زبانی ساده دارند. یک شعر  از این مجموعه را از نظر می گذرانید: خانه روزه ی سکوت گرفته است پرده ها باد را کنار می زنند تو خود را از دیوارها کنده ای بُرده ای درون انباری و من در آغوش  کاناپه باز کودک می شوم.