| دوشنبه، 08 خرداد 1402
با رای اعضای شورا
       کد خبر: 210044
نگاه ایران/ گروه سیاسی: عصر امروز پنجاه و هفتمین جلسه شورای شهر رشت در حالی برگزار شد که اعضای شورای از بین ۱۷ گزینه تصدی شهرداری رشت، ۶ گزینه را برای بررسی رزومه و ارائه برنامه ها انتخاب کردند. مسعود موسوی با ۱۰ رای، حامد عبداللهی با ۹ رای، علی مبصر با ۸ رای، رضا ساغری با ۸ رای، سینا مقدادی با ۷ رای و بهزاد نیک فهم با ۶ رای به عنوان گزینه های نهایی تصدی شهرداری رشت معرفی شدند. رای تفکیکی هر عضو شورا به شرح زیر است:  یک- مسعود موسوی- ساغری- حامد عبداللهی-سینا مقدادی- علی مبصر دو- بهزاد نیک فهم- مسعود موسوی- رضا ساغری- علی مبصر-حامد عبداللهی- سینا مقدادی سه- فاطمه مقیمی- مسعود موسوی- حامد عبداللهی- مهدی علیرضایی- علی مبصر –سینا مقدادی چهار- حامد عبداللهی- رضا ساغری-مسعود موسوی-بهزاد نیک فهم- سینا مقدادی-علی مبصر پنج- فاطمه مقیمی- بهزاد نیک فهم-رضا ساغری- مسعود موسوی- علی مبصر شش- بهزاد نیک فهم- رضا ساغری- علی مبصر- سینا مقدادی- مسعود موسوی هفت- مسعود موسوی- بهزاد نیک فهم- فاطمه مقیمی- علی مبصر- رضا ساغری- حامد عبداللهی هشت- حامد عبداللهی نه- فاطمه مقیمی- مسعود موسوی- رضا ساغری- علیرضایی- عبداللهی-مسعود کاظمی ده- فاطمه مقیمی- مسعود موسوی . علیرضایی- سینا مقدادی-حامد عبداللهی یازده- مسعود موسوی- علی مبصر-رضا ساغری- حامد عبداللهی- نیک فهم-سینا مقدادی چهارشنبه 18 مهرماه ساعت ۱۰ صبح  جلسه انتخاب شهردار برگزار می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code