| سه شنبه، 18 بهمن 1401
نگاه ایران: عبدالله اسکندری چهره پرداز سرشناس سینمای ایران تصویری از گریم استادانه امیرحسین رستمی در نقش یک زن جوان را در اینستاگرام منتشر کرد. تصویری از امیرحسین رستمی با گریم زنانه ببینید. عبدالله اسکندری که این تصویر را منتشر کرده درباره فیلم مربوط به آن اطلاعاتی ارائه نکرده است.
به نظر می رسد این تصویر مربوط به فیلم «مرد خاکستری» باشد. گریم زنانه امیرحسین رستمی
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code