| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران: معاون رئیس جمهور گفت: برآوردهای ما نشان می دهد که قیمت ارز باید زیر هفت هزار تومان قرار گیرد. به گزارش تسنیم، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسه شورای اداری کردستان با اشاره به نوسانات قیمت ارز گفت: از بحران تغییرات قیمت ارز در حال عبور هستیم، برآوردهای ما نشان می دهد که قیمت ارز باید زیر هفت هزار تومان قرار گیرد. وی افزود: توقع این بود که شرکت های بزرگ ما و هم بخش خصوصی در استفاده از ارز به منافع ملی بیش از منافع زودگذر خود توجه داشته باشند. متأسفانه بخش خصوصی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی خیلی ملاحظه محدودیت ها را نکردند و در شرایط دشوار کشور با سیاست های دولت همراه نبودند. معاون رئیس جمهور گفت: علی رغم تمهیداتی که انجام خواهیم داد، تحریم ها در تخصیص میزان منابع و بودجه دستگاه ها بی تأثیر نخواهد بود. چارچوب هایی برای صرفه جویی در کشور از سوی دولت ابلاغ خواهد شد و مدیران دستگاه های اجرایی باید آن را با دقت و وسواس رعایت کنند. وی اضافه کرد: دوره نخست تحریم های آمریکا علیه کشورمان مرداد ماه آغاز شد و مرحله بعد هم 13 آبان آغاز می شود، اگر با تصمیم و سیاست های اتخاذشده از این شرایط عبور کنیم آمریکا به این نتیجه خواهد رسید که این اقدامش تأثیرگذار نیست.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code