| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران:  به نقل از فارس، نمایندگان در یک رأی گیری استمزاجی در نشست غیر علنی مجلس با تفکیک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی مخالفت کردند.
جزئیات این رأی گیری در نشست غیرعلنی مجلس به شرح ذیل است:
موضوع رأی گیری حاضرین موافق مخالف ممتنع
پیشنهاد در مورد تفکیک کار و امور اجتماعی و تعاون 223 90 111 3
پیشنهاد در مورد تفکیک مسکن و شهرسازی 223 101 99 3
پیشنهاد در مورد تفکیک صنعت و معدن و تجارت 222 107 92 3
 
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code