| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران: ساشا سبحانی در اقدامی عجیب از یک دختر خواسته است که افشا کند که با کدام فوتبالیست های ایرانی رابطه داشته است پاپوش یک دختر برای ۴ ستاره فوتبال به گزارش خبرورزشی، ساشا سبحانی آقازاده فراری، دختری را به لایو اینستاگرام خودش کشانده و از او خواسته بگوید با کدام یک از فوتبالیست ها رابطه داشته که این دختر اسم ۴ ستاره فوتبال را نام می برد. آقازاده فراری که هنوز فیلم سوتی وحشتناکش در فضای مجازی پربازدید است (این شخص در حالی که سنتی و صنعتی را با هم مصرف کرده بود، از خودش فیلم می گرفت و تصویر جالبی در این فیلم هویدا شد!) برای آن که روی کار های خودش سرپوش بگذارد، هر دفعه پا در کفش ورزش و هنر می کند و علیه هنرمندان و ورزشکاران مثلاً دست به افشاگری می زند. این بار هم آقازاده فراری، دختری نابکار را به لایو اینستاگرام خودش کشانده و از او خواسته بگوید با کدام یک از فوتبالیست ها رابطه داشته که این دختر از پیام صادقیان، رامین رضاییان، سوشا مکانی و محسن مسلمان نام می برد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code