| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
در گردهمایی بزرگ اصلاح طلبان و اعتدالگرایان رودسر و املش عنوان شد:
       کد خبر: 20897
نگاه ایران:سومین گردهمایی بزرگ اصلاح طلبان و اعتدال گرایان شهرستانهای رودسر و املش با موضوع «نقش مردم در فرایند توسعه» به میزبانی مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی شاخه گیلان با حضور گسترده اصلاح طلبان و اعتدال گرایان این دو شهرستان در سالن کانون معصومیه شهرستان املش برگزار شد. ابراهیم اسماعیلی فعال سیاسی در این گردهمایی که عصر پنج شنبه برگزار شد، گفت: مردم بعنوان بستر توسعه محسوب می شوند و در میان مطالبات مردم آزادی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. اسماعیلی افزود آزادی یعنی احترام به قوانین و اینکه مشاهده می کنیم به آزادی خدشه وارد شده به این دلیل است که یا قوانین خوب تعریف نشده اند و یا خوب اجرا نمی شوند و همچنین بستری فراهم نشده که آزادی به معنای قانون گرایی و قانون مداری به مردم آموزش داده شود. توسعه یک امر محلی است این کار شناس ارشد جغرافیای شهری خاطر نشان کرد: حداقل حقوق شهروندی، حق آموزش است و دو مقوله مهم در آموزش محتوا و کیفیت آموزشی محسوب می شود. آزادی در جامعه ما آموزش داده نمی شود و گاهی این عدم آموزش هدفمند است. اسماعیلی افزود: توسعه یک امر محلی است و یک فرمان نیست بلکه یک فرایند به شمار می آید که با نهادهای مردمی شروع می شود. تجربه نشان داده که القائات هیچ گاه و در هیچ یک از جوامع منجر به توسعه نشده است. هر جا که مردم به حساب آمدند کور سویی از توسعه و رشد دیده شده است. این فعال سیاسی تاکید کرد: مساله عمده این است که بنا داریم از تاثیرگذاری مردم بهره ببریم یا سو استفاده کنیم. مردمی که حماسه سیاسی می آفرینند بدون شک قادرند در روند توسعه پایدار مشارکت کنند. این امر مهم یعنی بها دادن به مردم بستگی به این دارد که هدف ما صرفا آمار دادن باشد یا استفاده از مردم در توسعه. بحران چای و توسعه وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: طی سالهای گذشته مردم املش درگیر بحران چای بودند در حالی که املش ۳۵ درصد کل چای کشور را تولید می کند. اینجا مردم در توسعه نقشی نداشتند و کنار گذاشته شدند. سوال اساسی اینجاست که چند بار طی این سال ها، برنامه توسعه توسط رسانه ها برای مردم تبیین و شفاف سازی شده است؟ چه زمانی آنچه در این راستا انجام شده مورد ارزیابی قرار گرفته است؟ برنامه ششم در حال تدوین است اما احتمالا با آمار سال ۸۵. به گفته او این مدل کار کردن جوابگوی نیاز های واقعی و فعلی جامعه نیست. اسماعیلی با ذکر این نکته که املش اولین شهر ایران بود که در سال ۱۳۵۲ در آن طرح تصفیه فاضلاب هوازی اجرا شد گفت:اگر با همان پیش فرض حرکت می شد، اکنون نباید در هیچ کجای شهر مشکل فاضلاب می داشتیم. رودسر. املش فرهنگ مردم ریشه توسعه عزت اله تقواییان دبیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم در سومین گردهمایی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان شهرستانهای املش و رودسرگفت:اگر به توسعه بعنوان یک درخت بنگریم، فرهنگ مردم ریشه آن محسوب می شود و تا ریشه شکل نگرفته باشد، توسعه شکل نخواهد گرفت. دبیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات افزود: در این مسیر توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی بوده و مرزهای توسعه سیاسی و اقتصادی در هم تنیده است. تقواییان با اشاره به اصل تحقق مشارکت مردم در توسعه گفت: مردم باید نهادهای مدنی داشته باشند و باید پذیرفت که حاکمیت فقط با حضور مردم می تواند تثبیت شود. وی با تاکید بر اولویت توسعه سیاسی، برخورداری از مطبوعات آزاد و تاکید بر نقش مردم در فرایند توسعه، ادامه داد: نگاه امنیتی به قومیت ها اشتباه است وباید به مردم اعتماد کرد و هر کجا که امکان رقابت سالم فراهم باشد مردم رشد می کنند چون رقابت انگیزه لازم برای پیشرفت را با خود به همراه دارد. تقواییان تاکید کرد: حضور مردم در چنین همایش هایی شروع توسعه است. این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: در آمریکا، نقش دولت مرکزی برون مرزی است و این ایالت ها هستند که کشور را اداره می کنند. وی افزود: فعالیت احزاب و نهادهای مدنی و عدم برخورد امنیتی نسبت به مشارکت و فعالیت مردم ضامن توسعه پایدار است. شاخص توسعه و تعداد افراد شرکت کننده در انتخابات نورعلی عباسپور عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان هم در این گردهمایی به فرایند رشد کمی و کیفی و طولی و عرضی زندگی مردم توسعه گفته می شود.تعداد افراد شرکت کننده در انتخابات به تنهایی نشان دهنده شاخص توسعه نیست. این گونه نگاه های توده وار، در صورتی که زیر ساخت ها مهیا نباشد، برخی مواقع منجر به استبداد نیز می شود. عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان خاطرنشان ساخت: در پژوهشی 97 کشور جهان در خصوص وضعیت توسعه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند که این بررسی نشان داده کشورهایی که دارای منابع وسیع طبیعی و خدادادی هستند در توسعه دچار مشکل هستند. چرا که دولت خودش را نیازمند و وامدار مردم نمی داند و در چنین شرایطی پاسخگوی افکار عمومی نیست چون منابع موجود هستند. وی با اشاره به منابع نفتی کشور تاکید کرد: این آسیب بزرگی است که ما هم در کشور خودمان با آن مواجه هستیم. گردهمایی رودسر و املش این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: توسعه از مردم، بوسیله مردم و برای مردم و از نیاز های مردم برخواسته است و در حقیقت مردم رکن و اساس توسعه به شمار می آیند و هدف توسعه این است که مردم در رفاه زندگی کنند. عباسپور در خصوص جایگاه مردم در توسعه گفت: در دنیای جدید از انسان ها با عنوان سرمایه های انسانی یاد می شود، در صورتی که انسان ها توانمند شده و از فکرشان کمک گرفته شود. مهم ترین منبع امروز ما، سرمایه انسانی است. این عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: مهاجرت های متعددی که در منطقه به وفور شاهدش هستیم مبین این موضوع است که بستر ها و شرایط توسعه در منطقه فراهم نشده است. بازگرداندن همین سرمایه های از دست رفته، بخش عمده ای از مشکلات را حل خواهد کرد. عباسپور اعتماد مردم به مردم و مردم به دولت را بعنوان یک عامل مهم در راستای توسعه بر شمرد و خاطر نشان کرد: تا اعتماد عمومی موجود نباشد مشارکتی شکل نخواهد گرفت. سعید فرجپور در سومین گردهمایی بزرگ اصلاح طلبان و اعتدال گرایان شهرستان های رودسر و املش که عصر پنجشنبه در کانون معصومیه املش برگزار شد، گفت: توسعه تنها فرایندی است که حق هر انسان را به دست او می سپارد. توسعه در حقیقت فضایی برای افزایش تعداد انتخاب ها بوده و افزایش انتخاب ها سبب آزادی و آزادی سبب تحقق کرامت انسانی می گردد. این کار شناس ارشد محیط زیست ابراز نمود: دو نحله فکری در رابطه با اقتصاد وجود دارد، معتقدین به اقتصاد بازار و اقتصاد دانان دگر اندیش. که بواقع اصالت با گروه دوم است که بر نقش نهاد ها در شکل گیری توسعه اقتصادی تاکید می کند. وی خاطرنشان ساخت: این نهادهای فراگیر هستند که توسعه را ایجاد می کنند. باید نهاد ها فراگیر شوند تا توانایی تقنین داشته باشند. حال اگر سیستم مانع شکل گیری این نهادهای فراگیر باشد نباید از پای نشست و اینجاست که مدل های دیگر توسعه مطرح می شوند. اینکه علت العلل عدم شکل گیری نهادهای فراگیر را سیستم بدانیم، اشتباه است. عدم شکل گیری سندیکا ها ربطی به سیاست ندارد. ما افراد را توانمند نساخته ایم. انسانی که نیاز های اولیه اش فراهم نشود نمی تواند به توسعه سیاسی، شکل گیری احزاب و نهاد های مردمی فکر کند. اینجاست که توسعه اقتصادی به عنوان اولویت مطرح می شود. فرجپور ادامه داد: در صورتی که توسعه اقتصادی اتفاق بیفتد سایر موارد از جمله توسعه سیاسی محقق خواهد شد. این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: ممکن است این سوال مطرح شود که چرا برخورداران به فکر توسعه نیستند، پاسخ را باید در عدم اموزش جستجو کرد. وی در پایان با ذکر نمونه هایی از توسعه یافتگی بدون دخالت دولت تصریح کرد: اگر بحث منفعت برای مردم مطرح شود، می توان افراد را توانمند ساخت و نیاز به مشارکت دولتی نداریم.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code