| یکشنبه، 23 مرداد 1401
نگاه ایران: میگرن سردرد شدیدی است که در بین زنان و مردان شیوع دارد، اما شکل آن در مردان با زنان متفاوت است که به بررسی آن پرداخته می شود تفاوت میگرن در بین زنان و مردان متخصصان گرچه معتقدند، میگرن یک بیماری زنانه یا مردانه نیست و مبتلایان این بیماری از هر دو جنس هستند، اما بر این باورند که جنسیت بر شدت و طول حملات میگرنی اثر می گذارد. البته پژوهشگران می گویند، فراوانی این بیماری در هر دو جنس یکسان نیست و زنان سه برابر مردان گرفتار میگرن می شوند. گذشته از این، زنان حملات شدیدتر و طولانی تر میگرنی را تجربه می کنند و هم زمان با این سردردها، از علائمی مانند تهوع شدید، حساسیت به نور و صدا و مشکلات بینایی هم شکایت می کنند. گذشته از این، بسیاری از زنانی که گرفتار حملات میگرنی می شوند، نیاز به استراحت مطلق تا پایان حمله را احساس می کنند و اغلب آن ها، با کاهش بهره وری در محل کار یا تحصیل مواجه می شوند. زنان مبتلا به میگرن، 80درصد هزینه های پزشکی سالیانه شان را صرف خلاص شدن از این دردها می کنند و به دلیل وضعیت هورمونی شان، در دوران قاعدگی، بیشتر گرفتار حملات میگرنی می شوند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code