| شنبه، 22 مرداد 1401
با برگزاری انتخابات هیات رئیسه جدید؛
       کد خبر: 208669
نگاه ایران: هیات رئیسه ندای ایرانیان شاخه گیلان تغییر کرد.
در جلسه عصر امروز شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان شاخه گیلان اعضای هیات رئیسه سال جدید شاخه گیلان این حزب مشخص شد. بنا بر این گزارش با رای اکثریت اعضا سهیل سجودی بعنوان رئیس،علی بزرگ بشر بعنوان نایب رئیس و مجتبی میرزایی بعنوان دبیر جدید شاخه استان گیلان برگزیده شدند. گفتنی است پیش از این فرهام زاهد، سهیل سجودی و امین شجاع بعنوان رئیس،نایب رئیس و دبیر حزب در گیلان مشغول به فعالیت بودند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code