| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
با رای اعضای شورای شهر رشت؛
       کد خبر: 208646
نگاه ایران به نقل از گیل خبر: شنیده ها حکایت از آن دارد که در جلسه غیرعلنی شورای شهر رشت پس از بررسی اشکالات مطرح شده برای حضور مجتبی ماه پسند به عنوان مدیرمالی شهرداری رشت، یعقوب امیری با رای اعضای شورا به عنوان مدیرمالی شهرداری و ذی حساب معرفی شد. امیری در گذشته نیز مدیریت امور مالی شهرداری را در کارنامه داشت. وی در زمان ثابت قدم مدت کوتاهی به عنوان شهردار منطقه ۲ نیز فعالیت می کرد. جلسه امروز شورای شهر رشت از ساعتی پیش به صورت غیرعلنی در حال برگزاری است و موضوع انتخاب ۵ گزینه نهایی شهرداری رشت و انتخاب مدیرمالی از دستورهای اصلی جلسه بوده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code