| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران: رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به طراحی ۵ بسته برای جبران تکانه های به وجود آمده در بخش تولید و همچنین حمایت از معیشت خانوار، از عملیاتی شدن سیاست های جدید ارزی دولت توسط بانک مرکزی خبر داد. به گزارش تسنیم، محمد باقر نوبخت در نشست صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایطی که کشور دچار چالش هایی شده همه ظرفیت ها باید در کنار هم قرار بگیرد تا بتوانیم از این چالش ها عبور کنیم. وی افزود: این روزها در آستانه ورود به دومین مرحله تحریم های یکی از قدرت های بزرگ علیه کشور قرار داریم که نه تنها خود تلاش به تحریم می کند بلکه همه کشورها را تهدید و ترغیب می کند که با او در این تحریم غیر انسانی، غیر اخلاقی و خلاف عرف بین الملل همراهی و هماهنگی داشته باشد. معاون رییس جمهور تاکید کرد: مهم ترین وظیفه ای که در دولت برعهده دارد، موضوع تعادل اقتصادی و توسعه است که تاکنون توسعه متوازن نبوده و با توجه به نوعی غفلت ناشی از آمایش سرزمین در سطح استان ها و ملی است که خوشبختانه سال قبل سند آمایش تک تک استان ها آماده شد و در آغاز امسال به مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سپردیم و  تا پایان سال جاری به سند آمایش ملی دست پیدا می کنیم. وی با بیان اینکه تعادل اقتصادی از طریق اعمال سیاست های اقتصادی اعم از سیاست های پولی و مالی از طریق تسویه بازارها انجام می شود، تصریح کرد: از بازارهای چهارگانه، در برخی از آنها دچار عدم تعادل به دلیل عدم تسویه آنها هستیم. نوبخت با بیان اینکه امروزه بازار پول دچار عدم تعادل است و اثرات آن را در بازار ارز نیز مشاهده می کنیم، افزود: بازار سرمایه این روزها شاهد رشد است و می توانیم از این بازار به عنوان محلی برای سرریز شدن مشکلات بازار پول استفاده کنیم. رییس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: بازار کالا سومین بازار است که به دلیل موضوع بازار پول و نقدینگی و مسائل موجود در بازار ارز دچار چالش هایی شده که باید به سرعت به آن بپردازیم. بازار چهارم بازار کار است که چیزی در حد سه میلیون و 200 هزار بیکار در این بازار وجود دارد هرچند جمعیت شاغل طی سال های گذشته افزایش یافته اما آمار جمعیت بیکاران کاهش نداشته است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code