| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران:  داستان رودبار از دستگیری عاملان ایجاد ناامنی برای کامیون سواران محور مواصلاتی رشت قزوین و تحویل آنان به مراجع قضایی خبر داد. نادر اکبری در گفت وگو با فارس در رودبار از دستگیری چهار جوان سودجو و هنجارشکن در رودبار خبر داد و اظهار کرد: در پی اقدام هنجارشکنانه برخی از افراد در محور مواصلاتی رشت به قزوین، چهار جوان که با ماشین سنگین به دنبال بر هم زدن نظم و امنیت محور مواصلاتی بودند و با ایجاد رعب و وحشت به اعتصابات کذایی دامن می زدند بازداشت و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند. وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی به شدت با اخلالگران در نظم عمومی برخورد می کند افزود: چهار جوان مرعوب و مواجب بگیر که التهابات اخیر را فرصتی برای بر هم زدن نظم عمومی و اخلال درآمد و شد کامیون ها مناسب دیده بودند اقدام به انحراف به چپ کرده و با ترساندن راننده کامیون، آن را از ادامه مسیر بازداشتند. دادستان شهرستان رودبار با تقدیر از اعتماد به جا راننده متعهد به دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی تصریح کرد: این راننده که از سوی نوکران استکبار کمین خورده بود با درایت و صبر در اولین فرصت با دستگاه های اطلاعاتی تماس گرفته و موضوع را با آن ها در میان گذاشت که حاصل این اعتماد متعهدانه پاتک زدن به دسیسه چهار جوان مهاجم و دستگیری آن ها بود. این مقام قضایی با تقدیر از حضور به موقع نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: چهار جوان دستگیرشده مست بودند و دلیل این نوع رفتارشان که با رعب، وحشت و ناسزاگویی همراه بوده، عبور راننده کامیون در جاده در شرایط اعتصاب کذایی برشمرده اند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code