| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران/مائده سیدی: “احمد پری پور” صبح امروز در مراسمی با حضور مجتبی شمس مدیرکل هماهنگی استان های دیوان محاسبات کشور به عنوان مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان گیلان معرفی شد.                    

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code