| جمعه، 21 مرداد 1401
نگاه ایران: گل خرزهره حاوی مواد سمی است که می تواند منجر به مسمومیت های شدید و حتی سکته قلبی شود. گل خرزهره که به نام های دیگری مانند گیش، شبرنگ، جار، پهی و پی خوره نیز نامیده می شود حاوی ماده ای سمی است که می تواند سبب ضربان نامنظم قلب و سکته قلبی شود. به گزارش رکنا، گونه خودروی این درختچه در جنوب ایران از جمله در حوالی جیرفت، جهرم، لار و جزایر خلیج فارس و بندرعباس و سیرجان دیده شده است. معمولاً عوارض مسمومیت با گیاه خرزهره به شکل تغییرات ناگهانی ضربان قلب مثل کند شدن یا تپش و افزایش سطح پتاسیم خون بروز می کند و درمان متداول آن تجویز دارو های کنترل ضربان قلب و ضد تهوع، شستشوی معده یا خوراندن زغال برای جذب سموم است. بسیاری از افراد این گیاه را در باغچه های خود می کارند، زیرا معتقدند که این گیاه پشه ها را از خانه شان دور می کند. حتی این گیاه را کنار خیابان ها و پارک ها نیز مشاهده می کنیم.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code