| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان:‌
       کد خبر: 208401
نگاه ایران: مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان گفت: شهرداری های سراسر استان گیلان از سال گذشته تاکنون به شدت با مشکل تأمین اعتبارات مواجه هستند. به گزارش  تسنیم، هوشنگ عباسقلی زاده اظهار داشت: شهرداری های سراسر گیلان از سال گذشته به شدت با چالش تأمین بودجه و اعتبارات مواجه اند به طوری که حذف بند( و) تبصره ۶ قانون بودجه مشکلات آنان را تشدید کرده است. مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان عنوان کرد: در بند(و) اعتبارات خاصی برای شهرداری های کشور از محل مازاد ارزش افزوده در نظر گرفته می شد که شهرداری ها از محل این بودجه ها به اجرای پروژه های عمرانی و سایر اقدامات دیگر اقدام می کردند. عباسقلی زاده با بیان اینکه برگشت مجدد این اعتبارات به رایزنی نمایندگان مجلس نیاز دارد افزود: از نمایندگان گیلان در مجلس انتظار داریم برای احیای مجدد این منابع اعتباری و گنجاندن مجدد آن در قانون بودجه اقداماتی را انجام دهند زیرا شهرداری ها به شدت با مشکل کمبود اعتبارات مواجه اند. وی در مورد نحوه هزینه کرد اعتبارات اخذ شده از محل تبصره ۶ در سال گذشته بیان داشت: اختصاص حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ساخت و تجهیز ایستگاه های آتش نشانی شهرداری های گیلان و تشکیل ۱۱ ایستگاه آتش نشانی در ۱۱ شهر استان از جمله این موارد است. مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان خاطرنشان کرد: برای تجهیز و اعطای ست های آتش نشانی نیز ۱۱۲ انواع ست مخصوص و تخصصی را که بودجه آن از محل اعتبارات سازمان شهرداری ها بود تهیه و در سطح شهرداری های سراسر استان گیلان توزیع کردیم. عباسقلی زاده از تحویل ۷ دستگاه انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین آتش نشانی به شهرداری ها خبر داد و گفت: در سال ۹۴ تعداد این دستگاه ها به ۱۷ عدد و در سال ۹۶ با توجه به مشکلات اعتباری موجود و نبود بودجه به ۳ دستگاه ماشین آتش نشانی نیمه سنگین تقلیل پیدا کرد. وی از تحویل ۲۷ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین به شهرداری ها در سال های اخیر اشاره کرد و افزود: اعتباراتی که در سطح ملی برای تجهیز ایستگاه های آتش نشانی و اموری دیگر به شهرداری ها اختصاص پیدا می کند به هیچ عنوان جوابگو نیست و باید در زمینه تقویت آن اقدام شود. مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان ارتقاء تجهیزات آتش نشانی را امری ضروری دانست و ابراز داشت: با توجه به قرار داشتن اکثر شهرهای گیلان در ارتفاع، در اختیار داشتن تجهیزات مناسب، انواع نردبان ها و تشک های نجات برای ایستگاه های آتش نشانی استان ضروری است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code