| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران: سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از آغاز تغییرات مدیران وزارت کشور با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان خبر داد. وی در صفحه شخصی خود در توئیتر از تغییر معاون عمرانی وزارت کشور خبر داد نوشت: آغاز تغییرات مدیران ⁧ وزارت کشور ⁩ با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، مهدی جمالی نژاد امروز به عنوان معاون عمرانی وزارت کشور معارفه و از زحمات و خدمات هوشنگ خندان دل تقدیر و تشکر شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code