| دوشنبه، 05 مهر 1400
نگاه ایران: به نقل از میزان، در میانه هفته گذشته گروه خودرویی به علت عدم افزایش در زمان فروش، مشکلات مواد اولیه و ... حاشیه نشین شد و شاهد تشکیل صف های عظیم برای فروش سهام این گروه بودیم سهام گروه ایران خودرو دیزل در هفته جاری مورد معامله قرار نگرفت در هفته گذشته به حجم و ارزش سهم ها در معاملات افزوده شد و شاهد صف شکنی شاخص تا ارتفاع ۱۸۰ هزار واحدی بودیم که در ابتدا شاهد همراهی گروه خودرویی با کل بازار بودیم ولی در اواسط هفته این روند جای خود را به سیر نزولی و حاشیه نشینی در این گروه داد و در نهایت شاهد اُفت چشم گیر سهام اغلب گروه ها من جمله گروه بهمن، بهمن دیزل، سایپا و حتی ایران خودرو بودیم. روند معامله ۵ گروه سایپا، پارس خودرو، زامیاد، گروه بهمن، ایران خودرو به شرح زیر است: سایپا (خساپا) سهام گروه سایپا در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از ۱۲ هزار و ۹۵۸ سهم در انتهای هفته گذشته به ۱۱ هزار و ۹۸۱ سهم اُفت کرد و حجم از ۲۵۶ میلیون و ۲۶۵ سهم با کاهش به ۲۱۳ میلیون و ۹۶۶ سهم رسید. در ابتدای هفته این سهم با رشد ۴.۰۸ درصدی روبرو شد که این روند در پایان هفته ادامه و به روند صعودی ۱.۸۶ درصدی رسید. ایران خودرو (خودرو) سهام گروه ایران خودرو در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از ۴ هزار و ۳۴۷ سهم در ابتدای هفته به ۴ هزار و ۳۵۲ سهم افزایش یافت و حجم از ۵۹ میلیون و ۱۶۲ سهم با کاهش به ۴۶ میلیون و ۷۵۳ سهم رسید. در ابتدای هفته این سهم با روند صعودی ۶.۵۴ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته ادامه و به رشد ۱.۸۳ درصدی رسید. زامیاد (خزامیا) سهام گروه زامیاد در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و ۳۵۰ سهم در ابتدای هفته به ۱۶۹ سهم اُفت کرد و حجم از ۱۰ میلیون و ۲۳۴ سهم با روند کاهشی به ۶ میلیون و ۴۵۷ سهم رسید. در ابتدای هفته این سهم با روند صعودی ۱۰.۱۷ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته ادامه و به رشد ۴.۹۹ درصدی رسید. سایپا دیزل (خکاوه) سهام گروه سایپا دیزل در هفته جاری مورد معامله قرار نگرفت. پارس خودرو (خپارس) سهام گروه پارس خودرو در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت ۳ هزار و ۸۰۸ سهم در ابتدای هفته ۵ هزار و ۳۵۴ سهم افزایش یافت و حجم از ۹۶ میلیون و ۳۴ سهم با رشد به ۱۰۳ میلیون و ۷ سهم رسید. در ابتدای هفته این سهم با روند مثبت ۹.۹۳ درصدی روبرو شد که این روند در پایان هفته ادامه و به رشد ۴.۲۳ درصدی رسید. گروه بهمن (خبهمن) سهام گروه بهمن در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از ۵۵۳ سهم در ابتدای هفته به ۳ هزار و ۲۴۵ سهم در پایان هفته افزایش یافت و حجم از ۱۱ میلیون و ۳۴۷ با رشد به ۸۱ و ۸۶۶ رسید. در ابتدای هفته این سهم با روند نزولی ۲.۹۹ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته متوقف و به رشد ۴.۷۹ درصدی رسید. ایران خودرو دیزل (خاور) سهام گروه ایران خودرو دیزل در هفته جاری مورد معامله قرار نگرفت. در این رابطه همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بازار سرمایه این هفته به روند رشد خود ادامه داد و جریانی که باعث روند صعودی معاملات شده جریان قیمت دلار و تحولات مربوط به آن است، به همین خاطر شاهد این بودیم که همچنان نمادهای وابسته به دلار و بازارهای صادراتی صر نشین بازار بودند و در این میان گروه خودرویی با یک رشد میان بازاری که در میانه هفته حاکم بود، در انتهای هفته با توجه به افزایش قیمت ارز، عدم افزایش قیمت فروش و ادامه مشکلات و افزایش هزینه های تولید شاهد کاهش ارزش سهام در اکثر نمادهای این گروه بودیم. وی در ادامه افزود: گروه بهمن، بهمن دیزل و سایپا حتی ایران خودرو در نهایت این نمادها چندان تغییری قیمتی را حفظ نکردند و از سطح بازار کنار رفتند. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در حال حاضر به نظر می رشد گروه خودرویی همچنان درگیر مسائل مربوط به تولید و عدم افزایش قیمت فروش خود است. گزارش ها حاکی از معامله گروه های سایپا، پارس خودرو، زامیاد، گروه بهمن، ایران خودرو با توجه به نوسان منفی شاخص بورس تا انتهای هفته با نوسان منفی معامله شدند و گروه سایپا دیزل و ایران خودرو دیزل در هفته جاری متوقف بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code