| دوشنبه، 05 مهر 1400
نگاه ایران: علی اوسط اکبری مقدم به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان معارفه شد. مراسم معارفه علی اوسط اکبری مقدم به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان برگزار شد. در این مراسم استاندار گیلان با اشاره به نقش هم افزایی و تعامل جمعی در روند توسعه و تعالی کشور اظهار داشت:سیاستگذاری ها باید بر مبنای خرد جمعی و در راستای حفظ منافع عمومی جوامع هدف تعیین شود. وی توجه به نیاز جامعه و حل مشکلات عمومی را یک ضرورت در مسیر فعالیت مدیران استانی خواند و گفت: سهولت بخشی به وضعیت معیشتی مردم و تامین نیازهای عمومی آنان با جدیت در استان دنبال می شود. سالاری تصریح کرد: شناسایی ظرفیت ها و بهره گیری از توان بخش خصوصی امکان بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی در استان را فراهم می کند. نماینده عالی دولت در گیلان به بیان ظرفیت های گیلان در حوزه های مختلف پرداخت و با اشاره به حوزه کشاورزی و گردشگری در استان خاطرنشان کرد:تغییر نرخ ارز و در پی آن دغدغه های عمومی با برنامه ریزی متمرکز بر روی داشته های موجود به حداقل می رسد. وی افزایش نرخ ارز را برای تولیدکنندگان حوزه کشاورزی دارای منافع مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به موقعیت استان گیلان و داشتن مراودات اقتصادی با دیگر کشورها می توان از طریق صادرات این ارقام رونق اقتصادی را برای صاحبان صنایع بومی محقق ساخت. دکتر سالاری در بخش پایان صحبت های خود علی اوسط اکبری مقدم را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان معرفی کرد و از ایشان خواست تا با جدیت و توجه به ظرفیت های موجود در استان نسبت به انجام امور محوله کوشا باشد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code