| پنجشنبه، 01 مهر 1400
نگاه ایران: زلزله ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر استان مازندران - حوالی کوهی خیل را لرزاند.این زلزله مازندران را لرزانده و در جویبار، گرگان، ساری، بابل نیز احساس شده است. به گزارش مرکز لرزه نگاری کشور؛ این زلزله مازندران را لرزانده و در جویبار، گرگان، ساری، بابل نیز احساس شده است. گزارش مقدماتی زلزله بزرگی: ۴.۲ محل وقوع: استان مازندران - حوالی کوهی خیل تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۲:۵۵:۴۰ عمق زمین لرزه: ۱۸ کیلومتر
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code