استقرار هیأت بازرسی در اداره کل دامپزشکی استان گیلان هیأت بازرسی این اداره کل (گروه زمین، منابع طبیعی و محیط زیست) از تاریخ ۰۲-۰۷-۹۷ لغایت ۳۰-۰۷-۹۷ در اداره کل دامپزشکی استان گیلان مستقر می شوند. استقرار هیأت بازرسی در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان هیأت بازرسی این اداره کل (گروه تولید و توسعه) از تاریخ ۰۷-۰۷-۹۷ لغایت ۱۰-۰۸-۹۷ در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان مستقر می شوند. استقرار هیأت بازرسی در اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان هیأت بازرسی این اداره کل (گروه تولید و توسعه) از تاریخ ۰۱-۰۷-۹۷ لغایت ۳۰-۰۷-۹۷ در اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان مستقر می شوند. چنانچه کارکنان و شهروندان محترم درخصوص عملکرد و اقدامات این دستگاههای اجرائی شکایت یا اعلاماتی دارند می توانند به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ تماس حاصل فرمایند. ضمناً؛ سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتیhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان در این زمینه است.