| پنجشنبه، 25 شهریور 1400
نگاه ایران: مشاور امور بانوان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: برای بانوان کارآفرینی که بخواهند در شهرک ها و یا نواحی صنعتی فعالیت کنند، مشوق ها و تسهیلاتی پیش بینی شده است. به گزارش ایرنا، پریچهر سلطانی شامگاه سه شنبه در نشست توانمندسازی زنان کارآفرین در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی اظهار داشت: مبلغی که تولیدکننده یا صنعتگر باید در ابتدای کار برای خرید زمین پرداخت کند، از بانوان چهار درصد قیمت اولیه اخذ و مابقی نیز در اقساط 60 ماهه دریافت می شود. وی افزود: با معرفی بانوان کارآفرین به جامعه، انگیزه فعالیت و پویایی آنان بیشتر خواهد شد، این در حالیست که زنان کارآفرین ایران در بیشتر عرصه های کارآفرینی حضور دارند ولی به جامعه معرفی نشده اند. سلطانی یادآور شد: برای توسعه کارآفرینی توسط بانوان و حمایت از آنان در حوزه صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی عزم جدی شده و این امر نیاز به همکاری و حمایت های قانونی و جدی بانک ها دارد. وی با بیان اینکه هم اکنون 50 درصد از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند، گفت: برنامه ریزی برای حضور فعال زنان در بخش اقتصاد ضروری است و با توجه به هدف گذاری مشارکت 30 درصدی زنان در مدیریت کشور تا سال 1400 لازم است از ظرفیت ها و تجارب بانوان به صورت جدی استفاده شود. مشاور امور بانوان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تاکید کرد: جامعه بانوان کارآفرین و دانش آموخته آماده ورود به عرصه کارآفرینی، نیاز جدی به مشاوره کسب و کار دارند که این مشاوره باید از آغاز کار شروع شود و تا رسیدن به موفقیت ادامه یابد و باید این افراد را به سرمایه گذاری در کسب و کارهای مختلف تشویق کرد. وی با اشاره به شکل گیری شورای توسعه و تعاون زنان کارآفرین در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، گفت: رئیس این شورا در استان ها مدیرکل امور بانوان و دبیری آن برعهده مشاور بانوان شهرک های صنعتی است. سلطانی هدف از ایجاد این شورا را افزایش نقش زنان در توسعه پایدار، توسعه کمی و کیفی حضور زنان کارآفرین در عرصه تولید و صنعت، ارتقاء بهره وری، افزایش توان مدیریتی و همچنین ارتقاء نقش اقتصادی و اجتماعی بانوان عنوان کرد. مشاور امور بانوان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران یادآور شد: استان ایلام دارای ظرفیت های مناسبی برای سرمایه گذاری است که زنان می توانند با تلاش از این پتانسیل بهره برده و توانمندی های خود را به منصه ظهور برسانند. وی گفت: زیرساخت هایی که ما برای فعالیت های اقتصادی فراهم کرده ایم برای زنان و مردان دارای شرایط تساوی بوده اما باید بپذیریم در استان ایلام حضور زنان در عرصه های اقتصادی و سرمایه گذاری کمرنگ است که باید در صورت وجود موانع آنها را رفع کرد. سلطانی به ظرفیت اربعین در ایلام اشاره کرد و گفت: با توجه به تردد میلیونی زائران اربعین زنان کار آفرین می توانند از این موقعیت بهره برده و در زمینه های مختلف برای خود درآمد زایی کنند. مدیرکل امور بانوان استانداری ایلام نیز در این نشست گفت: افزایش آگاهی زنان و توسعه توانمندی های آنان نقش مهمی در ارتقا سطح فرهنگی، اجتماعی و علمی جامعه دارد زیرا یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشور ارتقا شاخص های مربوط به زنان است. مریم شادیوند افزود: زنان ایلامی در بسیاری از حوزه ها بخوبی توانمندی های خود را متناسب با شرایط توسعه داده و در همه بخش ها جایگاه مناسبی دارند. وی با بیان اینکه جمعیت فعال اقتصادی استان 36.1 درصد است که 19.1 درصد آن را زنان تشکیل می دهند، تصریح کرد: 63 درصد جمعیت استان از نظر اقتصادی غیرفعال هستند که 81 درصد این جمعیت را زنان تشکیل می دهند که این نکته بسیار در خور تآمل است. شادیوند با بیان اینکه بیس از 15 هزار و 600 نفر از زنان ایلامی در 71 رشته صنایع دستی فعال هستند، ادامه داد: تعداد 433 واحد تعاونی توسط زنان و 43 صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در استان توسط بانوان مدیریت می شوند. مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری ایلام از دختران و زنان مناطق مختلف استان خواست با شناسایی استعدادهای خود در این مسیر گام بردارند و بر اساس علایق و توانمندیهای خود در پی خلق فرصت های اشتغال با عنایت به شرایط موجود برآیند. وی تاکید کرد: زنان کارآفرین از آموزش های ارگان ها و نهادهای مختلف از جمله دفتر امور بانوان جهاد دانشگاهی و غیره در این راستا استقبال کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code