| پنجشنبه، 01 مهر 1400
نگاه ایران: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در آغاز سخنرانی خود در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با خنده حضار روبرو شد. به گزارش گاردین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که برای ایراد سخنرانی سالانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یافته بود، در همان ابتدای سخنرانی خود با ارائه کارنامه ای از عملکرد اقتصادی خود مدعی شد که دولت او طی کمتر از دو سال گذشته بیش از هر دولت دیگری در آمریکا دستاورد موفقیت آمیز در حوزه اقتصادی داشته است. این سخنان ترامپ در همان ابتدای سخرانی او با واکنش تمسخر آمیز و خنده نمایندگان کشورها و دیپلمات های حاضر در مجمع عمومی روبرو شد و ترامپ نیز با قطع چند ثانیه ای سخنان خود به حاضران اعلام کرد که «اشکالی ندارد؛ انتظار چنین واکنشی را نداشتم». ترامپ در ادامه سخنان خود علاوه بر مسائل اقتصادی آمریکا به دیگر موضوعات بین المللی از جمله مذاکرات کره شمالی، تحولات خاورمیانه و موضوع صلح فلسطین نیز اشاره کرد. این سخنان ترامپ در همان ابتدای سخرانی او با واکنش تمسخر آمیز و خنده نمایندگان کشورها و دیپلمات های حاضر در مجمع عمومی روبرو شد و ترامپ نیز با قطع چند ثانیه ای سخنان خود به حاضران اعلام کرد که «اشکالی ندارد؛ انتظار چنین واکنشی را نداشتم». ترامپ در ادامه سخنان خود علاوه بر مسائل اقتصادی آمریکا به دیگر موضوعات بین المللی از جمله مذاکرات کره شمالی، تحولات خاورمیانه و موضوع صلح فلسطین نیز اشاره کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code