| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: در دومین روز از کمپین نمایشی شهر پاک، گروهی از هنرمندان تئاتر شهر رشت به سرپرستی مهرداد محب علیزاده، از ساعت 10 صبح الی 18 امروز (پنج شنبه) در محلات مسجد هاشمی، شهرک گلزاران، شهرک شهید بهشتی، خیابان خزر، پارک توحید و پارک شهر(باغ محتشم) رشت به اجرای نمایش «اعتراض» پرداختند.   کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (20) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (18) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (17) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (15) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (10) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (7) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (11) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (14) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (9)   کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (13) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (4) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (3) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (6) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (2) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (1)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code