دوشنبه، 10 آذر 1399 | 2020 Monday 30 ,November  
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: در دومین روز از کمپین نمایشی شهر پاک، گروهی از هنرمندان تئاتر شهر رشت به سرپرستی مهرداد محب علیزاده، از ساعت 10 صبح الی 18 امروز (پنج شنبه) در محلات مسجد هاشمی، شهرک گلزاران، شهرک شهید بهشتی، خیابان خزر، پارک توحید و پارک شهر(باغ محتشم) رشت به اجرای نمایش «اعتراض» پرداختند.   کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (20) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (18) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (17) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (15) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (10) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (7) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (11) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (14) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (9)   کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (13) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (4) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (3) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (6) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (2) کمپین نمایش شهر پاک اعتراض (1)  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code