| یکشنبه، 28 شهریور 1400
نگاه ایران: در ادامه پاسخ گویی عربستان به مطالبات زنان از رانندگی، خلبانی و حضور در مسابقات جهانی، غواصی آنان نیز بالاخره از ممنوعیت درآمده است. عربستان اولین مدرسه آموزش غواصی زنان را تاسیس کرده و ۴۰ دختر را در سواحل استان الظهران آموزش می دهد. در تصاویر زیر غواصی زنان عربستان در سواحل الظهران را می بینید.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code