| یکشنبه، 01 خرداد 1401
نگاه ایران:محققان دانشگاه BYU با کمک حرکت مکان نما احساسات افراد را تعیین کردند. جفری جنکینز، محقق دانشگاه Brigham Young اظهار کرد: با استفاده از فناوری خاص و وب سایت مشخص احساسات افراد تعیین می شود. البته این فناوری تشخیص از روی چهره نیست بلکه از روی احساس شماست. وی گفت: کاربر آشفته و یا ناامید حرکت ماوس مستقیم ندارد و دارای حرکت منحنی است. این حرکات ناهماهنگ و ناگهانی است. او افزود: فرد با احساسات منفی نیز دارای حرکت ماوس کند تر است. همچنین افراد فکر می کنند زمانی که ناراحت هستند دارای حرکت ماوس سریع تری هستند، اما چنین نیست. افراد عصبانی حرکت ماوس کندتری دارند. این افراد در عوض حرکت ماوس به آن ضربه نیز می زنند. البته تحقیق در مورد حرکت دست افراد بر روی تبلت و تلفن همراه ادامه دارد. وی امیدوار است با اطلاعات به دست آمده به نتایج بهتری برسد. نتایج این تحقیق در نشریه MIS Quarterly منتشر شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code