| پنجشنبه، 14 اسفند 1399
نائب رئیس شورای شهر کرج :
       کد خبر: 206990
نگاه ایران:  نائب رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه موضوع رد شدن شهردار منتخب کرج مطرح نیست، گفت: وزیر کشور با ایشان صحبت کرده و گفته که به وجود شما در حوزه وزارت کشور و مجموعه فرمانداری نیاز داریم. منصور وحیدی در مورد تایید حکم انتخاب شهردار کرج در وزارت کشور اظهار داشت: موضوع رد شدن شهردار منتخب کرج مطرح نیست. وی افزود: وزیر کشور با ایشان صحبت کرده و گفته که به وجود شما در حوزه وزارت کشور و مجموعه فرمانداری نیاز داریم. نائب رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه دوستان در حال رایزنی هستند تا وزیر را متقاعد کنند، بیان کرد: نظر وزیر کشور این است که به وجود ایشان در فرمانداری کرج بیشتر نیاز است. وی گفت: رایزنی برای کسب رضایت وزیر کشور از طریق اعضا و برخی از افراد در حال انجام است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code