| دوشنبه، 11 اسفند 1399
نگاه ایران: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید که در صورتی که FATF را مشروط امضا کنیم می توانیم از فرصت ها و تهدیدها آن نهایت استفاده را ببریم. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی  با اشاره به تاثیر FATF بر روابط بانکی اظهار داشت: بخشی از FATF مشکلات ما را حل می کند و بخشی از آن  امکان دارد برای ما مشکلاتی را ایجاد کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: ما نباید در باره یک موضوه صفر و 100 باشیم، با توجه به اینکه 27 کشور دنیا توانستند تبصره ای برامضای قرارداد FATF بزنند ما نیز می توانیم نسبت به بعضی از بند های FATF که بحث داریم  را مشروط کنیم. نماینده مردم رشت در مجلس گفت: اعتقاد دارم نباید به مطلقا از FATF بیرون بیایم چون خروج ازاین قرارداد به ضرر کشور و خود تحریمی بزرگ است. در عین حال بخش هایی در FATF وجود دارد که می توانیم مشروط انجام دهیم. وی تاکید کرد: معتقد به این نیستیم که یا باید کلا FATF  را امضا کنیم یا کلا رد کنیم، این قرارداد بندهایی دارد که به ضرر ما است در عین حال بندهایی دارد که می توانیم در بخش تحریم ها از آن استفاده کنیم. جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه هیات رئیسه مجلس زمان بررسی FATF در قوه مقننه را تعیین می کند، بیان داشت: پذیرش FATF به صورت مشروز هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظها رداشت:به نظر می رسد، در صورتی  که FATF  را مشروط امضا کنیم می توانیم از فرصت ها و تهدیدها آن نهایت استفاده را ببریم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code