| پنجشنبه، 07 اسفند 1399
نگاه ایران: صبح امروز در جریان رژه نیروهای مسلح در اهواز یک تیم چهار نفره تروریستی به صورت مسلحانه به این مراسم حمله کردند که آمارها از شهادت ۱۱ نفر و زخمی شدن ۶۰ نفر تا این لحظه حکایت دارد.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code