| دوشنبه، 02 خرداد 1401
نگاه ایران:  شهردار تالش گفت: یک رأس گوزن از ۱۵ رأس گوزنِ حفاظت شده در پارک سیاهداران تالش در حال شاخ زنی مجروح و بر اثر این جراحت تلف شد.
حسن محمد پور اظهار داشت: یک رأس مارال از گونه گوزن در پارک جنگلی سیاهداران شهرستان تالش در حال شاخ زنی مجروح و بر اثر این اتفاق یکی از 15 گوزن حفاظت شده در این پارک جنگلی تلف شد. وی با بیان اینکه بر اثر درگیری دو گوزن در منطقه پارک جنگلی سیاهداران شهرستان تالش این گوزن تلف شد، گفت: از دامپزشکی  تالش در خواست کمک کردیم و این اتفاق براثر سهل انگاری شخص یا مجموعه ای نبوده و امری طبیعی است  و اکنون این گوزن را برای انجام تاکسی درمی انتقال داده ایم. شهردار تالش با اشاره به افزایش حیوانات این مجموعه حفاظت شده، اظهار داشت: برای حفظ گونه های حیوانی در پارک جنگلی سیاهداران نظارت مستمر با هماهنگی دستگاه های مرتبط را انجام می دهیم اما افزایش حیوانات حفاظت شده در پارک جنگلی سیاهداران بستگی به ایجاد زیر ساخت ها است؛ اگر بخواهیم گوزن های دیگر به این پارک جنگلی اضافه کنیم، نیازمند ایجاد یک منطقه حفاظت شده جدید است که باید حصار کشی و فنس کشی و برای حیوانات جدید محل پناهگاهای زیستی در نظر گرفته شود. محمدپور با بیان اینکه در بحث توسعه پارک جنگلی سیاهداران کارشناسان ما در حال بررسی و مطالعات هستند، تصریح کرد: بحث اصلی در زمینه احداث باغ پرندگان در پارک جنگلی سیاهداران است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code