| دوشنبه، 11 اسفند 1399
نگاه ایران: مجموعه شعر پریشان خوابی کلمات اثر فتاح پادیاب در سال 1397 توسط انتشارات دوات معاصر به قیمت 10هزار تومان منتشر شد. از پادیاب تاکنون سه مجموعه شعر به نام های تا سرزمین سنبله ها، ه‍م رن‍گ ارغ‍وان ، بهانه دیدار منتشر شده است. شایان ذکر است، فتاح پادیاب در سال ۱۳۳۰هجری شمسی در منطقه فومنات استان گیلان به دنیا آمده است. وی کارشناس زبان و ادبیات فارسی و بازنشسته ی آموزش و پرورش است. شعری از او را از نظر می گذرانید: تاراج زمین چه می خواهد از من؟ وقتی که در تمام این سال ها یک سیب سرخ به سویم پرتاب نکرد و مانند گلابگیران سمج یک یک گل های سرخ ام را به تاراج برد! آیا بازوبندم را که - با چه آرزویی - تهمینه به بازویم بست ندید یعنی که یادگار توام...؟! این زمین بی مرام از من چه می خواهد؟!
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code