| شنبه، 09 اسفند 1399
نگاه ایران: راننده خودروی اینترنتی که به زن مسافر تعرض و از وی فیلم سیاه تهیه کرده بود وقتی می خواست فیلم را منتشر کند از سوی پلیس دستگیر شد.
ایران نوشت: تهدیدها تمامی نداشت، پریچهر مدتی قبل از سوی این مرد مورد تعرض قرار گرفته بود اما به خاطر ترس از بی آبرویی و اینکه شوهرش متوجه ماجرا نشود شکایت نکرد تا اینکه مدتی بعد راننده متجاوز شروع به تهدید کرد و گفت اگر به خواسته اش تن ندهد فیلم سیاهی را که پنهانی از او گرفته است در فضای مجازی منتشر می کند. بهرام حتی قسمتی از فیلم را برایش در تلگرام فرستاده بود تا وی مطمئن شود که چنین فیلمی از او گرفته است. اگر بهرام تهدیدش را عملی می کرد آبرویی برای او نمی ماند به همین خاطر دل به دریا زد و به اداره پلیس رفت. آشنایی سیاه چند روز قبل زن ۲۳ ساله ای به دادسرای امور جنایی تهران رفت و از راننده یک خودروی اینترنتی شکایت کرد. او گفت: یک ماه قبل سوار این خودرو شدم راننده دو سال از من بزرگتر بود. صحبت ما سر گرانی کرایه ها شروع شد و در طول مسیر کلی صحبت کردیم. راننده به من گفت هربار ماشین خواستم به او زنگ بزنم منم چندباری با او تماس گرفتم و سوار خودرویش شدم.در این مدت ارتباط ما بیشتر شد. یک روز بهرام به من گفت چند تا از عکس های شخصی مرا به گوشی اش منتقل کرده است. باورم نمی شد اما وقتی عکس را در گوشی اش دیدم خیلی تعجب کردم. بعد از آن پیشنهاد بی شرمانه اش را مطرح کرد و گفت اگر به خواسته اش تن ندهم عکس را منتشر می کند. ترسیده بودم. سعی کردم او را راضی کنم که از تصمیمی که گرفته است منصرف شود. درنهایت بهرام قبول کرد و از من خواست به خانه اش بروم تا مقابل چشمان خودم عکس را پاک کند. من هم از همه جا بی خبر راهی خانه بهرام در جنوب تهران شدم، اما او مرا قربانی نقشه سیاهش کرد. بعد از آن روز با خودم گفتم بهرام به خواسته اش رسیده و دست از سر من برمی دارد. اما این طور نشد او تهدیدهایش را ادامه داد. در اوج ناباوری قسمتی از فیلم سیاهی را که از من گرفته بود برایم فرستاد.پریچهر گفت: او تهدید کرد که اگر به خواسته هایش تن ندهم فیلم سیاه را در فضای مجازی منتشر خواهد کرد. دیگر نمی توانستم تحمل کنم؛ می دانستم اگر سکوت کنم او به خواسته هایش ادامه می دهد برای همین تصمیم گرفتم شکایت کنم. دستگیری در خانه شیطانی با شکایت زن جوان به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران، تحقیقات برای دستگیری بهرام از سوی مأموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت آغاز شد. در بررسی های صورت گرفته مأموران موفق به شناسایی مخفیگاه مرد جوان شده و او را دستگیر کردند. بهرام در تحقیقات به جنایت سیاه خود اعتراف کرد و گفت: وسوسه های شیطانی باعث شد تا نقشه سیاه را طراحی کنم. به دنبال اعترافات مرد جوان، پرونده او برای آزار و اذیت شیطانی به دادگاه کیفری یک ارسال شد و آدم ربایی او در دادسرای جنایی تهران تحت بررسی است. *عکس تزئینی است
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code