| پنجشنبه، 20 بهمن 1401
نگاه ایران: رئیس هیات مؤسس دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد بر اساس میزان محرومیت مناطق مختلف، تخفیف هایی را در شهریه دانشجویان آن منطقه درنظر می گیرد به گزارش فارس، علی اکبر ولایتی رئیس هیات مؤسس دانشگاه آزاد از ارائه تخفیف شهریه به دانشجویان این دانشگاه خبر داد و گفت: دانشگاه آزاد به منظور مساعدت با دانشجویانی که توان کمتری برای پرداخت شهریه دارند تخفیف هایی را درنظر گرفته است. وی افزود: تخفیف های دانشگاه آزاد متناسب با میزان محرومیت هر منطقه لحاظ می شود به این صورت که برای مناطق محروم تخفیف بیشتری در نظر گرفته می شود. جدول میزان تخفیف شهریه هر منطقه مشخص شده است و در حال تنظیم است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code