نگاه ایران: در حکمی از طرف مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان، رقیه کریمی لیچاهی به عنوان رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان، منصوب شد. در حکمی از طرف مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان، رقیه کریمی لیچاهی به عنوان رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان، منصوب شد. نادر جهان آرای در این مراسم معارفه با اشاره به ویژگی های خاص مدارس استثنایی گفت: تخصص،  صبر و پشتکار مضاعف از ویژگی های نظام تعلیم و تربیت مدارس استثنایی است. وی سعی وتلاش در جهت تحقق اهداف تعلیم وتربیت در راستای رویکردهای نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران، عمل به نقشه سند تحول بنیادین  در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید را از مهم ترین مأموریتهای آموزش و پرورش استثنایی گیلان در دوره جدید برشمرد. مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به انتصاب یک بانو به سمت مدیریت  آموزش و پرورش استثنایی استان، ابراز امیدواری کرد از قابلیتهای بانوان در سمت های مدیریتی بیش از پیش استفاده شود. کریمی پیش از این سمت کارشناس دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری و رفتاری را بعهده داشت. لازم به ذکر است مهدی بلوک اصلی پس از  ۳۷ ماه ریاست اداره آموزش وپرورش استثنایی استان به بازنشسته شد.