نگاه ایران: دکتر آبتین حیدرزاده با حکم معاون آموزشی وزارت بهداشت به عنوان دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب شد. دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت دکتر آبتین حیدرزاده عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان را با حفظ سمت به عنوان معاون دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی طی حکمی به عنوان دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب کرد. .متن حکم بدین شرح است: جناب آقای دکتر آبتین حیدرزاده دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان سلام علیکم همانگونه که مستحضرید برنامه تحول در نظام سلامت به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم، نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا نموده و بر همین اساس در دولت دوازدهم نیز استمرار آن در اولویتهای اصلی قرار گرفته است. در این میان تحول در نظام آموزش علوم پزشکی یکی از محورهای مهم این برنامه است که در اسناد بالادستی همچون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است. نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، بدین وسیله با حفظ سمت در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به عنوان دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب می گردید تا با همکاری کلیه اساتید، صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی و همچنین با هماهنگی کامل با حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع در جهت تحقق اهداف زیر بکوشید: – تلاش در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق بازنگری در برنامه درسی و آموزش های رایج دانشکده های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای – کوشش مستمر در جلب همکاریهای بین بخشی در وزارت متبوع به منظور تامین این هدف – تحلیل و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز این بخش با همکاری واحدهای ذیربط و برنامه ریزی برای تامین نیاز کشور بخصوص در مناطق کمتر برخوردار – ارتقاء کیفی آزمون ها ، بروزرسانی و کارآمدسازی استانداردهای اعتباربخشی برنامه ای و موسسه ای دانشکده های پزشکی – کاهش تصدی گری و واگذاری امور صف به دانشگاهها و واحدهای ذیربط تا حد ممکن – توسعه همکاریهای بین المللی از طریق بسترسازی برای جذب فراگیر از کشورهای خارجی ، طراحی کوریکولوم های مشترک ، شناساندن مدارک دانش آموختگان در سایر کشورها. توفیق جنابعالی را در اعتلای نظام آموزش عالی سلامت از خداوند متعال خواستارم. دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی