| یکشنبه، 01 خرداد 1401
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان:
       کد خبر: 20506
نگاه ایران:برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های بخش تولید و تجارت جهت بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت های موجود در فضای پس از تحریم ها در کشور، در قالب یک سند ابلاغ و منتشر شده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با بیان این مطلب افزود: با توجه به شرایط جدید کشور و با هدف تدوین استراتژی برای گذر از دوره  تحریم و نیل به رونق اقتصادی نیازمند برنامه ای هستیم که بتوانیم در مسیر اقتصاد جهانی به صورت منطقی حرکت و ضمن ساماندهی شرایط اقتصادی، از فضاهای موجود استفاده مطلوب نماییم که به این امر در برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت توجه جدی شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، علی منتظری گفت: خوشبختانه در این راستا با همت بلند وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برنامه راهبردی مربوطه با رویکرد حل موضوعات حوزه تولید و تجارت با تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی موجود در کشور تدوین و ابلاغ شده و در آن تلاش گردیده تا از روش های علمی با انجام مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب گذشته سندی برای توسعه این بخش تهیه گردد. وی افزود: این سند در راستای اهداف و سیاست های کلان کشور و بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیز برنامه های دولت تدبیر و امید تنظیم شده و در صدد ایجاد تحرک و بسترسازی مناسب جهت حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در عرصه تولید و تجارت کشور می باشد. منتظری تصریح کرد: در این رویکرد جدید، محور اصلی توسعه بر پایه ظرفیت های بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته و دولت در نقش توانمندساز، پشتیبان، هماهنگ کننده، پایش گر و هدایت گر ایفای مسئولیت خواهد نمود. رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان گیلان همچنین از تشکیل کارگروه تدوین برش استانی برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان گیلان خبر داد و گفت: این کارگروه با عضویت دستگاه های مرتبط با تهیه برنامه استانی راهبرد مذکور تشکیل و در جلسات متعدد این کارگروه وضعیت موجود صنعت، معدن و تجارت استان بررسی گردیده و ظرفیت های در حال ایجاد مورد ارزیابی قرار گرفت. وی افزود: با توجه به قابلیت های سرمایه گذاری در استان و ظرفیت های زیرساختی موجود مقرر شد برش استانی برنامه راهبردی با همکاری و مشاوره دانشگاه گیلان اجرایی گردد و در مرحله اول اطلاعات تولید و تجارت استان گردآوری، ظرفیت های موجود شناسایی و مشکلات و موانع پیش رو نیز بررسی می شود. منتظری ابراز امیدواری کرد: با امکانات موجود و توانمندی دستگاه های ذیربط و ظرفیت های دانشگاهی با بهره گیری از رهنمودهای استاندار محترم در آینده نزدیک، برنامه راهبردی استان در حوزه صنعت، معدن وتجارت را تدوین و ارائه نماییم. وی افزود: سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اسناد پشتیبان در 8 فصل در راستای اسناد راهبردی تهیه شده قبلی مرتبط با صنعت، معدن و تجارت و با اقتباس از مطالعات تطبیقی برخی از کشورهای در حال توسعه، گزارش متدلوژی و نتایج اولویت بندی رشته فعالیت های مختلف بخش تولید و تجارت و مطالعات نمودارهای روند تغییرات شاخص های کلان اقتصادی، تدوین گردیده است. منتظری خاطر نشان کرد: در این سند راهبردی چشم انداز بخش صنعت، معدن و تجارت در افق 1404 به عنوان پیشران اقتصاد کشور، با قابلیت رقابت پذیری با بازارهای بین المللی، بالنده، درون زا و برون نگر ترسیم شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code