| یکشنبه، 10 مهر 1401

بنای حمام تاریخی گلزار رشت متعلق به اواخر دوره قاجار که در سال 1334 هجری قمری ساخته شده و در محله پیرسرا(خیابان آیت الله انشایی) رشت، نزدیک به خیابان سردار جنگل(سام) و بیستون(طالقانی) قرار دارد.. این بنا در یازدهم مهر ماه 1383 به شماره 11148 توسط سازمان میراث فرهنگی کشور در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت اما به دلیل عدم استفاده و متروک ماندن و نیز بی توجهی مسوولین مربوطه در مسیر تخریب قرار دارد.

1-(6)

1-(3)

1-(7)

1-(5)

بر سر در این حمام شعری نوشته شده است که بیانگر اطلاعات مربوط به ساخت آن می باشد: هزار و سیصد و سی و چهار از هجرت / گذشته بود که شد اختتام این حمام باشتراک سه بحر سخا سه صاحب فضل / سه کنز جود سه کان هنر سه نیکونام یکی زدوده احمد ز زوجه حیدر / که باقر است او را نام باقری فرجام دو فخر حاج یکی بود حسن یک عبد اله / هر دو زبده عصرند و شهره ایام اگر سوال نمائی ز نام معمارش / شدی به دست تقی ختم این خجسته مقام زضع کاشی حمام اگر ز من خواهی / تمام کرد محمد پور یوسف نام

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code