| شنبه، 27 دی 1399

نگاه ایران: معاون هنری وزارت ارشاد از آزادی مدیر تئاتر شهر و کارگردان نمایش «رویای شب تابستان» خبر داد.

مجتبی حسینی (معاون هنری وزارت ارشاد) با حضور در ساختمان تئاتر شهر به خبرنگار ایلنا، گفت: طبق اقدامات انجام شده سعید اسدی (مدیر تئاتر شهر) و مریم کاظمی کارگردان نمایش «رویای شب تابستان» که پیش ازین دستگیر شده بودند؛ آزاد شدند. تیزری که مریم کاظمی به خاطر آن بازداشت شد
 
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code