| شنبه، 27 دی 1399
در جلسه انعقاد قرارداد مطالعه تراموای شهر رشت تاکید شد؛
       کد خبر: 204618
نگاه ایران: رئیس شورای اسلامی شهر رشت در جلسه انعقاد قراداد مطالعه تراموای رشت و حومه ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس، اعضای شورا، سرپرست شهرداری و مدیر پروژه قطار شهری تصریح کرد: بحث تراموا از شورای قبل آغاز گردید و در دوره پنجم با زحمات همه دوستان این موضوع در بودجه سنوات آتی گنجانیده شد. سید امیر حسین علوی با تاکید بر اهمیت پروژه قطار شهری در مسیر توسعه شهر یادآور شد:  سرعت انجام کار برای مردم و اعضای شورای این شهر اهمیت زیادی دارد. وی با تاکید بر اینکه شهر رشت در بحث ترافیک مشکلات زیادی دارد، خاطر نشان کرد: در بیشتر کشورهای توسعه یافته علیرغم تلاش در حفظ بناهای تاریخی و ایجاد منظر شهری مناسب برای گسترش وتوسعه شهری و کنترل ترافیک گام بلندی برداشته میشود. رییس شورا، شهر رشت را بزرگترین شهر شمالی کشور خواند و گفت:  امید است این پروژه را  با سرعت بیشتری پیش ببریم تا در بودجه سال آینده فاز عملیاتی این پروژه آغاز گردد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code