| شنبه، 20 خرداد 1402

نگاه ایران: براساس طرح پیش فروش سکه پیش بینی شده بود که با توزیع بیش از ۷ میلیون سکه در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع شود.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر دادگاه برخی اخلال گران اقتصادی در حال برگزاری است. به غیر از گردش مالی 14 هزار میلیارد  تومانی هنوز جزییات بیشتری از تخلفات باند مذکور رسانه ای نشده است. این درحالی است که بانک مرکزی در اردیبهشت ماه برای کنترل نرخ بازار سکه در نظر داشت بیش از 7 میلیون سکه را پیش فروش کند تا عطش خرید سکه کنترل شود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در طرح پیش فروش سکه قرار بوده تا ابتدای سال 99(در طرح پیش فروش دو ساله )بیش از 7میلیون 6هزار سکه توزیع شود تا حدود 11 هزار میلیارد تومان از بازار جمع آوری شود. گفتنی  است، تا کنون نزدیک به 2 میلیون سکه توزیع شده است اما قیمت سکه حدود 2.5میلیون تومان افزایش یافته است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code