| جمعه، 26 دی 1399
نگاه ایران: نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی درباره دلایل نمایندگان برای طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش خانه ملت، سیدکاظم دلخوش اباتری در توضیح دلایل درخواست نمایندگان برای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: این تحقیق و تفحص در زمان ریاست فرهاد رهبر در دانشگاه آزاد به دلیل برخی ریخت و پاش ها کلید خورد که پس از تغییر رئیس دانشگاه آزاد مقرر شد با حضور آقای تهرانچی رئیس جدید دانشگاه آزاد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا نمایندگان با توجه به توضیحات و پاسخ های ایشان نسبت به انجام تحقیق و تفحص تصمیم گیری کنند. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: مسائل و مشکلات مالی، اداری، مدیریتی و نابسامانی برخی واحدهای دانشگاه آزاد همچنین کیفیت پایین آموزش یا گسترش دانشگاه ها بدون توجه به آمایش سرزمینی از جمله دلایل تقاضای طرح تحقیق و تفحص است. این نماینده مردم با بیان اینکه سطح کیفیت در دانشگاه آزاد نسبت به سال های گذشته کاهش چشم گیری داشته است، اظهار کرد: تعداد دانشجویان این دانشگاه کم شده در نتیجه صندلی های خالی در واحدها روز به روز بیشتر می شود. دلخوش با بیان اینکه تدریس در برخی واحدهای دانشگاهی از سطح کیفی مطلوب دور است، تاکید کرد: محل مصرف درآمدها شفاف نیست همچنین برخی از واحدها در بحث مدیریت ضعیف عمل کرده اند در نتیجه نمی توانند به اهداف از پیش تعیین شده دست یابند. وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در خصوص عملکرد و ساختار است نه در خصوص فرد خاص، تصریح کرد: میزان هزینه های دریافتی از دانشجویان نیز نیاز به بازبینی و بررسی دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان متقاضی طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد نسبت به عدم تناسب رشته های تحصیلی با نیازهای منطقه ای و جامعه انتقاد دارند و یکی دیگر از نکات مد نظر نمایندگان استفاده بیش از حد از نیروهای بازنشسته در دانشگاه آزاد است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code