| شنبه، 27 دی 1399
نگاه ایران: شهرام اجتهادی، مشاور وزیر راه و شهرسازی جهت شفاف سازی درباره یکی دیگر از دستاوردهای ایران مبنی بر واگذاری بندر چابهار به هندی ها که با قصد تحریک افکار عمومی مبدل به خبری منفی شده است نوشت: چابهار بعنوان یکی از بنادر استراتژیک،در این دولت سرمایه گذاری بسیاری بر روی آن صورت گرفته است،بطوریکه ظرفیت آن از ۲/۵میلیون تن در سال به ۸/۵میلیون تن افزایش پیدا کرده است. با توجه به سرمایه گذاری چینیها در بندر گواتر پاکستان،اگر برنامه ای در جهت رونق چابهار انجام نمیشد،تقریبا بازار را از دست میدادیم.با توجه به تجارت هند و افغانستان،همچنین مشکلاتی که هند با پاکستان دارد،ایران از این فرصت استفاده کرده و سرمایه گذاری برای این بندر را از طریق پول هندیها انجام داده است. ایران از ۸/۵میلیون تن ظرفیت موجود،تنها ۷۰۰هزار تن آن را استفاده کرده است و عدم استفاده از تمام ظرفیت بندر،ضرر مضاعفی را بر کشور وارد میکرد. بنابراین در قبال ۸۵میلیون دلار سرمایه گذاری هندیها،اپراتوری یکی از ترمینالهای بندر چابهار، تحت مدیریت ایران،به هند واگذار شد مانند سایر شرکتهای ایرانی و خارجی که هر یک اپراتوری ترمینالهای مختلف بنادر ایران را تحت اختیار خود دارند،اما همگی تحت مدیریت ایران هستند و ایران هیچگاه نقش حاکمیتی خود را به هیچ شرکتی واگذار نکرده است. تصور کنید با سرمایه ای که هندیها وارد چابهار کرده اند و استفاده از تمام ظرفیتهای بندر چابهار،چه میزان بر رونق اقتصادی منطقه و کشور تاثیر مثبت میگذارد و فقر و بیکاری در منطقه کاهش می یابد.با کاهش فقر و بیکاری،از نفوذ #وهابیت و #افراطیون در منطقه کاسته خواهد شد و در نتیجه ی افزایش امنیت،سرمایه گذاران بیشتری در سیستان و بلوچستان حاضر میشوند. سوال مهم؛چه افراد یا گروههایی با توسعه،رونق اقتصادی،افزایش امنیت و رفاه مردم،منافعشان به خطر می افتد که اینچنین کار به این مهمی را مبدل به یک حرکت ضد منافع ملی نزد افکار عمومی تصویر سازی میکنند و یاس و نفرت را میان مردم توزیع میکنند؟
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code