| جمعه، 26 دی 1399
نگاه ایران رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: من بازنشسته نیستم, چرا در مورد من این شایعات را مطرح می کنند؟ قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل من نمی شود. محمود واعظی در گفت وگو با ایلنا،درباره اینکه گفته می شود وی هم شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود، گفت: این دروغ هم از جمله شایعاتی است که هر روز در مورد من مطرح می کنند. وی افزود: برخی چنان محکم مطرح می کنند فلان شخص بازنشسته است و قرار است از دولت برود که موجب تعجب است. رئیس دفتر روحانی تاکید کرد: من بازنشسته نیستم، چرا در مورد من این شایعات را مطرح می کنند؟ این قانون شامل من نمی شود
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code