| جمعه، 03 بهمن 1399
نگاه ایران: معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: تکمیل طرح های نیمه تمام زیرساختی و عمرانی نیازمند شش هزار میلیارد ریال منابع مالی است. جمشید انصاری در نشست شورای اداری استان سمنان در سرسرای یادگار امام (ره) استانداری افزود: تکمیل طرح های نیمه تمام و زیرساختی کشور در صورت تخصیص 10 درصد کل اعتبارات به بخش عمران، 13 سال طول می کشد. وی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور سهم هزینه های جاری از کل بودجه افزایش یافته است. انصاری افزود: در برهه کنونی زمینه سرمایه گذاری در زیرساخت ها محدودتر شده است و از بودجه سه هزار و 680 هزار میلیارد ریالی (368 هزار میلیارد تومان) حداکثر 10 درصد را در حوزه عمران برای ایجاد زیرساخت ها می توان اختصاص داد. معاون رئیس جمهوری به برخی انتظارها برای تامین زیرساخت ها از راه بودجه عمومی اشاره و تاکید کرد: نگاه برخی متولیان بر این است که با وجود منابع مالی، رشد و توسعه محقق می شود و نتیجه حاکمیت این تفکر، صرف هزینه در بسیاری از مناطق بوده که توسعه ای در آن جا رخ نداده و باعث عقب ماندگی مناطق دارای ظرفیت توسعه یافتگی شده است. شرایط استخدام نیرو در بخش دولتی معاون رئیس جمهوری هم چنین درباره شرایط استخدام نیرو در بخش دولتی، گفت: از سال 1393، پنج مرحله استخدام داشتیم که 2.6 درصد استخدامی مربوط به استان سمنان بوده است. معاون رئیس جمهوری در ادامه با بیان این که مجموعه اداری استان سمنان با آمار ارایه شده نسبت به استان های دیگر از تعداد مناسب تر کارکنان اداری برخوردار است، گفت: این استان 88 صدم درصد جمعیت کشور و 1.18 درصد کارکنان اداری ایران را دارد و علت آن گسترگی و پراکندگی جمعیت است که نیازمند نیروی انسانی بیشتر برای ارایه خدمات به مردم است. ** دولت الکترونیک فساد اداری را کاهش داده است رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با اشاره به این که دولت الکترونیک فساد اداری و تماس مردم با کارکنان را کاهش داده، یادآور شد: در بحث اصلاح ساختارها و فرآیندها باید به گونه ای عمل شود که هر روز مدت زمان مرحله های انجام کار و ارائه خدمت به مردم را کاهش داده و با یک نظام کارآمدتر و بهره ورتر، رضایتمندی مردم جلب شود. معاون رییس جمهوری به جدیت دولت در مقابله با فساد در نظام اداری اشاره و خاطر نشان کرد: در همین راستا تا پایان دولت دوازدهم کلیه خدمات دولت که بالغ بر 2 هزار و 200 خدمت می شود الکترونیک شده و ارتباط مردم با کارکنان قطع می شود تا شاهد کاهش فساد و افزایش سلامت اداری در کشور باشیم. به گفته انصاری، زنان 10 درصد مدیران استان سمنان را تشکیل می دهند این در حالی است که میانگین کشوری آن در مشاغل عملیاتی 25 درصد است. وی گفت: براساس قانون جدید، شرایط احراز سمت مدیریتی برای بانوان و جوانان مطلوب تر شد و این اقشار از جامعه براساس نوع خدمت در سال های گذشته در بخش مدیریتی دستگاه های اجرایی براساس نیاز و شرایط مشغول به کار می شوند. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطر نشان کرد: براساس ارزیابی های انجام شده در سال 96، دست کم 23 درصد از مدیران استانی و کشور از بانوان بودند که اکنون این رقم به 25 درصد رسیده است. وی با بیان اینکه براساس برنامه ششم توسعه، 30 درصد از مدیران نهادهای اجرایی باید شامل بانوان باشد گفت: باید با اتخاذ ساز و کاری هماهنگ سن مدیریت در کشور کاهش یابد. انصاری ادامه داد: براساس ارزیابی های انجام شده متوسط سن مدیریت در نهادهای اجرایی در کشور اکنون بین 47 تا 48 سال است که براساس برنامه ششم توسعه این رقم باید به 40 سال برسد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code