| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طرح جدید نمایندگان برای فروش اموال مازاد صداوسیما را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، جمشید جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از طرح جدید نمایندگان مجلس و اعضای این کمیسیون برای فروش اموال  مازاد صداوسیما خبر داد و گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای تمرکز بیشتر صداوسیما بر ایفای وظایف ذاتی اش در چارچوب برنامه سازی و جلب نظر مخاطبان ارائه کردند. وی افزود: براساس طرحی که نمایندگان مجلس به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه دادند، بخشی از اموال مازاد سازمان صداوسیما که در تملک این سازمان قرار دارد، باید به بخش خصوصی واگذار شود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: البته اختلاف نظرهایی میان صداوسیما و برخی از نمایندگان مجلس درباره میزان اموال صداوسیما که باید فروخته شود، وجود دارد که با تشریک مساعی، حل وفصل خواهد شد. جعفرپور در پایان خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن طرح نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف اموال مازاد سازمان صداوسیما، گزارش آن تقدیم هیئت رئیسه کمیسیون و سپس هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code